Historie projektu

Projekt Mediální komunikace jako odborná kompetence (reg. č. CZ.1.07/3.2.11/02.0131) začal 1.1. 2013 a skončil 30.4. 2014

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na mediální komunikaci odpovídající potřebám cílové skupiny.

Cílovou skupinou byli zaměstnanci obecních úřadů, kulturních oragnizací (muzea, galerie, divadla, knihovny…), zaměstnanci zařízení sociálních služeb (stacionáře, domovy pro seniory…) ze Středočeského kraje. Zřizovatelem těchto organizací jsou obce, kraj, NNO, církve, soukromé osoby atd.

Vzdělávací programy kombinovaly e-learningovou a prezenční výuku. Prezenční dny v pilotním projektu byly dva, vždy na začátku a na konci tří měsíčního e-learningového studia.

Projektu se zúčastnili zaměstnanci různých typů organizací, které nemají vlastní tiskové odbory a tiskové mluvčí.

Program byl zaměřen na vzdělávání laiků, u nichž byla nebo mohla být mediální komunikace dílčí součástí plnění jejich pracovních povinností, ale neměli novinářské vzdělání.

Proběhly tyto vzdělávací programy:

 1. Základy redakční práce
 2. Vytváření mediálního obrazu organizace
 3. Komunikace s médii
 4. Krizová komunikace s médii

1. Základy redakční práce
Cíle:

 • získání základních vědomostí a dovedností z oblasti redakční práce
 • získání praktických dovedností nezbytných pro vytváření atraktivních, vyvážených a věcně podložených článků pro psaná (tištěná a elektronická) média
 • získání základních kompetencí pro tvorbu článků do obecních nebo firemních zpravodajů (tištěných i elektronických)
 • získání základních vědomostí a dovedností v oblasti korektní spolupráce s médii, zejména s píšícími novináři

2. Vytváření mediálního obrazu organizace
Cíle:

 • získání základních vědomostí a dovedností z oblasti mediální prezentace organizace
 • získání praktických dovedností nezbytných při spolupráci s médii, jejich oslovení a udržení jejich pozornosti
 • získání základních kompetencí pro vystupování před mikrofonem a kamerou

3. Komunikace s médii
Cíle:

 • získání základních vědomostí a dovedností z oblasti fungování médií a práce novinářů
 • získání praktických dovedností nezbytných při komunikaci s médii a korektní spolupráci s jejich zástupci
 • získání základních kompetencí pro vystupování před mikrofonem a kamerou

4. Krizová komunikace s médii
Cíle:

 • získání základních vědomostí a dovedností z oblasti fungování médií a spolupráce se zástupci médií zejména při řešení krizových situací (záplavy, nehody, vyloupení, jak reagovat na bulvární či nepravdivé informace atd.)
 • získání vybraných praktických dovedností z oblasti krizové komunikace
 • získání základních kompetencí pro vystupování před mikrofonem a kamerou

Manažerka projektu:
ing. Silvia Jirásková
Tel.: +420 739 034 000
Email: silvia.jiraskova@lexik.cz

Věcná manažerka a metodička projektu:
Mgr. Lenka Červenková
Tel.: +420 733 643 643
E-mail: lenka.cervenkova@lexik.cz

Věcná manažerka, evidence:
Věra Geistová
Tel.: +420 733 643 642, +420 739 035 000
E-mail: vera.geistova@lexik.cz

Lektorský tým:

Mgr. Dana Emingerová

JUDr. Jitka Lenková

Mgr. Dana Packová

Mgr. Věra Staňková

how to write a review paper scientificand get assignment help in abu dhabi from http://quizlets.co/ how to write an essay paper

Sensible Method Of Getting Buy College Application Essays https://www.boredpanda.com/how-to-write-essays-without-choosing-for-writing-websites/ Savvy Way Of Getting Buy Custom Essay Continue Reading