AKTUÁLNÍ KURZY

V oblasti práce s médii nabízíme vzdělávací kurzy prioritně pro cílové skupiny:

 • pedagogové základních a středních škol
 • PR pracovníci vysokých škol
 • PR pracovníci vědeckých pracovišť
 • management firem
 • starostové, místostarostové a tiskoví mluvčí
 • vedoucí pracovníci neziskových organizací

Nabízíme:

Šestiměsíční e-learningové studium pro dospělé + 8 prezenčních dnů

1. Základy redakční práce
2. Vytváření mediálního obrazu organizace
3. Komunikace s médii
4. Krizová komunikace

Kurzy začínají 25.5.2015, končí 1. prosince 2015.

Harmonogram prezenčních dnů:, 30.5.,6.6,20.6.,5.9.,19.9.,3.10.,17.10., 31.10. 2015

Dále nabízíme:

 • jednodenní a víkendové workshopy
 • ucelené vzdělávací kurzy – třídenní prezenční výuka + šestitýdenní e-learning s praktickým nácvikem
 • šestitýdenní kurzy + jeden prezenční den
 • kurzy „šité na míru“ dle konkrétních požadavků

Hlavní témata jednotlivých kurzů:

 • Jak vytvořit a psát firemní časopis
 • Základy redakční práce pro tisková média
 • Mediální obraz organizace
 • Komunikace s médii ve standardních i krizových situacích
 • Základy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga

Lektorský tým:

 • Mgr. Lenka Červenková
 • PhDr. Dana Emingerová
 • JUDr. Jitka Lenková
 • Mgr. Dana Packová
 • Mgr. Věra Staňková

E-learningová podpora:

 • Bc. Lukáš Pavlík